Varför finns det två olika former på Champagneglas? Flute och Coupe heter de två modellerna. Flute tillhör nog de flestas förstahands val i dag eftersom glaset på ett fint sätt behåller vinets dofter och karaktär under en längre tid än vad dess föregångare – coupe glaset gör. Coupe tillhör istället 1920-talets värld av flärd och förknippas med tjusiga fester och sorglösa dagar. Dock gör den inte sin ädla dryck samma rättvisa eftersom dofter och bubblor snabbt försvinner. Dessutom är det större risk att spilla ut de dyrbara dropparna – vilket är nog så viktigt i sammanhanget! Men allt detta till trotts tycker i alla fall delar av vinsmart-teamet mycket om denna stil och väljer ofta det vackra coupe-glaset!